เพลงสรรเสริญพระบารมี
"เพลงสรรเสริญพระบารมี" ที่มีการบันทึกเสียงเก่าแก่ที่สุดในโลกนั้น มีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนว่าเป็นการบันทึกเสียงในสมัยรัชกาลที่ ๕ อ่านต่อ
เพลงชาติไทย
การถือกำเนิดเพลงชาติไทยมีขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ โดยมีหลักฐานยืนยันอยู่ในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๖ อ่านต่อ


คลิปงานฉลอง "ก้าวสู่ศตวรรษเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี"
เนื้อร้องปัจจุบันพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
โดยสมาคมนักอนุรักษณ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย

คลิก! ...ชมงานฉลอง "ก้าวสู่ศตวรรษเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี"
FACEBOOK: http://www.facebook.com/www.thaiflag.orgคลิปรายการบุษบาบานเช้า
ฉลองครบรอบ ๑๑๑ ปีการบันทึกเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีครั้งแรก
และฉลอง ๗๗ ปีการบันทึกเสียงเพลงชาติสยามครั้งแรกคลิก! ...ชมนิทรรศการฉลอง
ครบรอบ ๑๑๑ ปี การบันทึกเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีครั้งแรกในประวัติศาสตร์
และ
ครบรอบ ๗๗ ปี การบันทึกเสียงเพลงชาติสยามครั้งแรกในประวัติศาสตร์


นำเสนอโดย:
สมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย (www.talkingmachine.org)
และ
พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (www.thaiflag.org)
และ
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร (www.bangkokmuseum.org)

 
นำเสนอโดย: สมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย (www.talkingmachine.org) และ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (www.thaiflag.org) และ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร (www.bangkokmuseum.org)
ขอขอบคุณ: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ กัญญา ศรีภุมมา
จัดทำเว๊บไซต์โดย: วรกุล งามสระคู